Latest quotes | Random quotes | Latest comments | Add quote

Thokozani Magagula

I Am A Dreamer

Plz God be with me ezindleni zomnyama
Ngiyazi nginezono kodwa ngicela ubenami
God 10 years back we were dying from u-makazine
But manje sekuyithina sifela ebafazini
Emanyaleni
Wat worse awubhekeleli ngisho abantu abesebunzimeni
Abahlala sonke isikhathi bese mthandazweni
Besho ubaba osezulwini
Lot of children are dying from aids
Wat worse they got it from abantu abandala
Amanyala amanyala, lalela lana

God iam a dreamer
God iam a dreamer
God iam a dreamer
God iam a dreamer

Why God I have to die ngisasemncane kanje
Why God I have to experience this pain ngisase mncane kanje
Ngikhule kanzima kanje

[...] Read more

poem by Thokozani MagagulaReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

If you know another quote, please submit it.

Search


Recent searches | Top searches