Latest quotes | Random quotes | Latest comments | Add quote

Saviour Mabaso

Ma Africa amahle!

Ma Afric' amahle,
Ngiyayibeka ezitheni,
Ngiyayibeka ukuba siyibhunge,
Kepha ngiyibhunga ngedwa,
Ngokuba iyinkondlo ebhalwe yimina.

Ngicela ukuba unezwi,
Izwi elakhayo izwe lethu,
Ungangithinta kulenombolo,
0790349478 ngumakhalekhukhwini,
0860556572 isikhahlamezi,
ditcomsandiledit.comdit@yahoo.com i-mail,
24/7 ubusuku nemini yabo.

Ngifisa i Afrika ebumbene.
Ngifisa siphelele ma Afrik' amahle,
Kepha ngifisa sibebahle nangokwezifiso zethu.
Ngifisa uwonkewonke ubhunge nami,
Ngingebani kepha nginombono.
Ngines'ifis'esihle ngani.

[...] Read more

poem by Saviour MabasoReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

If you know another quote, please submit it.

Search


Recent searches | Top searches