Latest quotes | Random quotes | Latest comments | Add quote

Jeric 'savio' Batas

Pagkamoot ki Seminarista

Kang ako malaog palang sa seminaryo
Ako nagduwa-duwa sa inot
Ta ang tentasyon wala-too
Alagad ang pagtubod dayupot

Asin sakuyang namidbidan
Si sarong babae na grabe sa gayon
Madali ko na kutang malingawan
Su seminaryong mawoton

Ining sarong magayonon na babae
Naparani sa puso kong grabe
Alagad dai ko kayang talikdan
Ang pagpadi na sakuyang pangapodan

Pero dai ko kayang bayaan
Ang pagkamoot ko saiyang tunay
Maray ngani ta yaon si “sir nuarin” na barkadang tunay
Pigpasabot sako na ako kaipuhan kang simbahan

[...] Read more

poem by Jeric 'savio' BatasReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

If you know another quote, please submit it.

Search


Recent searches | Top searches