Latest quotes | Random quotes | Latest comments | Add quote

Catherine Agunat

Since You Love Me

Since you love me,
I became as somebody
Life that once was blue
Now full of meaning and hue.

Before you came
I am like an evening with no dawn,
A night with no stars and moon,
But since you love me, everyday is a blissful day.

Since you love me,
Sweet fragrance of flowers all around, I can smell
Colors of pretty rainbow, I can see
Sweetheart no words can express how much you mean to me.

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Ulan

Sa pagbuhos ay hindi mapipigilan
Panaghoy ng halamang uhaw ay pinagbibigyan
Lupang tigang ay binubusog at dinidiligan
Inaanod mga alikabok ng nakaraan

Taguktok ng patak ay kay inam pakinggan
Maragsa o banayad man, aliw-iw ay kagigiliwan
Bawat nilalang ay kinakausap at inaawitan
Nag-aanyaya na ito'y sasaliwan

Kung indayog nito'y marahang sasabayan
Isipan ay dadalhin sa hinaharap o sa mga nagdaan
Hatid ma'y kalungkutan o kaya'y kaligayahan
Tugon ng puso ay hindi mailalarawan

Kung kahilingan ko sana'y diringgin
Na sa muling pagbagsak, kaluluwa ko'y tangayin
Nang makapaglakbay kasama sa ihip ng hangin
Tiyak lulundag sa tuwa itong aking damdamin.

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Domestic Hero

Kuskos dito, kusot doon
Pantahanang katulong kanyang propesyon
Mababa man uri ng trabaho
Kalidad naman hatid na serbisyo.

Sa oras ng kanyang pahinga't pag-iisa
Tahimik lang habang pumapatak ang luha
Pagkat kanyang pamilya'y naaalala
Sa kahirapa'y nais makaraos kaya tinitiis pangungulila.

Sa oras ng sahuran
Siya'y nasisiyahan sa pagtanggap ng pinagpaguran
Na kahit sa bulsa'y wala nang matitira
Handang magtiis maibigay lamang pangangailangan ng pamilya.

Domestic Helper ang bansag sa kanya
Alilang dukha, taong mababa turing man ng iba
Ngunit siya'y Domestic Hero sa sariling bansa't pamilya
Dahil sakripisyo'y di matatawaran, di matutumbasan anumang halaga.

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Nanay

Lahat na kabutihan ay nasa iyo
Pagmamahal mo sa ami'y wagas at hindi nagbabago
Pag-aruga mo'y walang makakapantay
Paggabay mo sa ami'y walang humpay.

Ina, sa iyo'y wala nang hihigit pa
Kahirapan ay hindi mo kailanman ininda
Buhay mo'y ipinuhuna't ipinusta
Mabigyan mo lang kami ng magandang bukas at ginhawa.

Sa pag-aaral nami'y hindi ka nagpabaya
Sa dami ng mga pangangailangan, alam naming nahirapan ka
Ngunit kahit na badyet mo'y kinakapos
Lagi kang may mabuting paraan, para kakulanga'y maisa-ayos.

Ina naming minamahal
Tunay at mapagmalasakit mong mga payo't pangaral
Ang nagbigay sa amin ng dunong at wastong asal
Salamat sa pag-akay mo't dakila pagmamahal

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

My Heart's Window

If I will love you, can you soothe all my sorrow
Can you erase doubts and fears that I have
Can you catch all tears falling from my eyes
Will you open the window of my heart


Will you wrap me by the magic of your love
And bind me under the shades of your comfort
Will you show me the beauty of this world
Once you unlocked the window of my heart.


If you can open the window of my heart,
Will you hold and hug me very tight
Will you kiss me to feel the warm of your lips
Can you take care and save my soul tonight


How blissful maybe to stay, to live beside you
How romantic maybe to make love with you

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

My Life's Cycle and Science

If the science of life is 'biology'
Surely, it is when
I came to the world
through the natural way.

At the age of four,
I started to learn, I began to study
Where in my school,
There is'diversity.'

At teenage life, when I have crush
In my mind there is 'chemistry'
Swiftly falling in love with someone
reflects 'speed and velocity.'

Tilling my garden today,
Taking off weeds and picking up
flowers everyday
is my tireless 'botany.'

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Sa Piling ng Galimgim

Ako'y nakaupo sa may beranda
Nag-iisip, sa kalawakan nakatingala
May masidhing pangungulila
Sa kahapon na aking binabalik-balikan
Nauuhaw sa kabataang kinasasabikan

Yapos ng yumaong kong ina
Nais na muling madama
Sa ugoy ng lumang duyan
Awit niya'y dahandahan
Pagtagas ng luha ko'y di mapigilan

Sa dampi ng hanging malamig
Lalong lumalala pagkauhaw sa nagdaan
Hindi na maipaliwanag tindi ng nararamdaman
O dati kong kanlungan hangad kang masilayan
Katulad ko ngayo'y sisiw na nawalay sa magulang

Ngunit sa pagkatanaw papalubog na araw
Sa tanikala ng galimgim, nakawala at diwa'y nahimasmasan

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

The Greatest Lover

When sin ruled my heart and marrow
Your curse and anger you did not throw
Instead, Your only son to me you bestow
At the cross they cruficied
And pierced his side with an arrow
When his precious blood was flow
All my sin are washed away
Though I'm not worthy you set me free.

When I am in great harrow
At the sky, you perfectly draw
The very pretty rainbow
When I saw its radiant hue
No more burden, no more sorrow
Though I'm not worthy now I know
I'm more than a precious stone to you

When I am poor
Teach me not to depend on my neighbour
A special talent to me you endow

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

Love Of My Life

I still remember the first time I saw you,
That I instantly fell inlove with you,
That day I wish to be a part of you,
And thanks God my wish came true.

I may not be the best person you've known,
But the only thing I know is that I love you so,
No doubts, no limit, no pretending,
No reservation and definitely no ending.

Not everyone understand you,
Not everyone care for you,
But what is the sense of me being here for you,
Of course, to do all the things everyone can't do.

Losing you in the end is my geatest fear,
Losing you will cause so much pain that won't be healed,
Please darlin' stay with me,
Without you, I don't know what will happen to me.

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share

My Love, My Life, My All

I remember so well the day in my life you came
You have the most beautiful smile while you ask for my name
Though I did not know you well, my trust you swiftly gained
From that moment, we became close and love between us begins.

Since then, you made my world wonderful to live in
That is why in my heart, only you I allowed to get in
You are like a sunshine that gives glow to my face
Joy that you bring, no one can efface.

Every morning, I wake up happy 'coz I know you're there
Whatever circumstance the day may bring, we'll face together
In the darkest night even with no moonlight, nothing to worry about
Your love is enough to be my light that can cast all my doubt.

Having you, is my reatest gift from up above
As reverence, I will cherish and adore you m love
In you, no more agony but ecstacy
I treasure you more than I can say.

[...] Read more

poem by Catherine AgunatReport problemRelated quotes
Added by Poetry Lover
Comment! | Vote! | Copy!

Share
 

<< < Page / 2 > >>

If you know another quote, please submit it.

Search


Recent searches | Top searches